Schemat Statyczny Konstrukcji Stalowych

Schemat Statyczny

Schrag Polska

SCHEMAT JEDNOPRZĘSŁOWY

Czytaj Więcej ---

SCHEMAT DWUPRZĘSŁOWY

Czytaj Więcej ---

SCHEMAT WIELOPRZĘSŁOWY

Czytaj Więcej ---

SCHEMAT WIELOPRZĘSŁOWY Z UCIĄGLENIEM

Czytaj Więcej ---

NASZE WSKAZÓWKI

SCHEMAT STATYCZNY KONSTRUKCJI STALOWYCH

Projektowanie każdej konstrukcji należy zacząć od budowy jej schematu statycznego, który jest fizycznym modelem rzeczywistej konstrukcji.

Model ten umożliwia prawidłowe (jak najbardziej odzwierciedlające rzeczywistość) wyznaczenie sił wewnętrznych w elementach konstrukcji. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przyjęcie schematu statycznego uwzględniającego kluczowe z punktu widzenia konstrukcji parametry (charakterystyki materiałowe i geometryczne, obciążenia). Niewątpliwie błąd na tym etapie projektowania będzie skutkował błędami na wszystkich kolejnych etapach obliczeń (wyznaczeniu sił wewnętrznych, wymiarowaniu elementów)​

SCHEMAT STATYCZNY JEDNOPRZĘSŁOWY

Każdy schemat statyczny musi składać się z więzów, które będziemy dalej nazywać podporami oraz elementów konstrukcji, które są w schemacie zastępowane osią elementu. Jednak dla uproszczenia tekstu skupimy się tylko na płaskich układach prętowych tzn. takich, gdzie siły reakcji leżą w jednej płaszczyźnie i składają się tylko z prętów.

Schemat statyczny kształtowników most jednoprzęsłowy

Oczywiście należy również zdać sobie sprawę z tego, że praktycznie niemożliwe jest dokładne określenie obciążeń stałych i zmiennych podczas całego przewidzianego czasu trwania konstrukcji. Niewątpliwie przeprowadzenie kompletnej analizy probabilistycznej wymagałoby znajomości praw rozkładu takich wielkości jak obciążenia stałe, ruchome oraz przemieszczenia wymuszone konstrukcji. Do ustalenia tych praw brakuje dziś przede wszystkim niezbędnych kompleksowych danych.

SCHEMAT STATYCZNY DWUPRZĘSŁOWY

Charakteryzują się tym że pojedyncze belki mają długość równą dwukrotnej długości przęsła. W związku z tym na omawianym schemacie statycznym oznacza to, że belki są od podpory „A” do „C”, od „C” do „E” i od „E” do „G”

Schemat statyczny kształtowników golden gate

Reakcje w podporach w tym schemacie nie są już jednakowe, tak jak miało to miejsce w schemacie jednoprzęsłowym. Przede wszystkim reakcje w podporach „B”, „D” i „F” są równe, natomiast reakcje w podporach „C” i „E” są dwa razy większe niż w podporach skrajnych „A” i „G”. Bezsprzecznie schemat ten ze względu na stopień swojej statycznej niewyznaczalności jest trudniejszy obliczeniowo od schematu jednoprzęsłowego. W przęsłach rozciągane są dolne włókna przekroju, natomiast nad podporami (w tym przypadku nad podporami „B”, „D” i „F”) włókna górne. Ugięcia belki w schemacie dwuprzęsłowym są znacznie mniejsze niż w schemacie jednoprzęsłowym

Schemat statyczny kształtowników płatwi dwuprzęsłowych
Schemat statyczny dwuprzęsłowy

SCHEMAT STATYCZNY WIELOPRZĘSŁOWY

Kolejne schematy dotyczą układu wieloprzęsłowego. Na widocznym rysunku jest to jedna długa belka (od podpory „A” do „G”). Reakcje w podporach również nie są jednakowe, jednak wraz ze wzrostem ilości przęseł belki stają się co raz bardziej wyrównane. Ponadto belka wieloprzęsłowa jest wielokrotnie statycznie niewyznaczalna (oczywiście im więcej przęseł, tym bardziej skomplikowane są obliczenia). Oczywiście podobnie jak przy schemacie dwuprzęsłowym, w przęsłach rozciągane są dolne włókna przekroju, natomiast nad podporami wewnętrznymi włókna górne. Płatwie wieloprzęsłowe mają stosunkowo niewielkie ugięcie w odniesieniu do długości przęsła.

Schemat statyczny kształtowników płatwi wielorzęsłowych
Schemat statyczny wieloprzęsłowy

SCHEMAT STATYCZNY WIELOPRZĘSŁOWY Z UCIĄGLENIEM

Ten układ jest modyfikacją schematu wieloprzęsłowego. Jego zastosowanie możliwe jest tylko w przypadku kształtowników giętych na zimno (najczęściej przekrojów „Z”). Nad wszystkimi podporami wewnętrznymi występuje zdwojony przekrój belki. Uzyskuje się to dzięki zróżnicowaniu szerokości półek w zetownikach, co umożliwia (po obróceniu przekroju) włożenie jednej belki w drugą. Z pewnością długości zakładów powinny zostać każdorazowo obliczone przez projektanta konstrukcji. Częstą modyfikacją schematu wieloprzęsłowego z zakładami jest zmiana grubości blachy, z jakiej wykonany jest skrajny profil (w tym przypadku w przęśle „1” i „6”.

Schemat statyczny kształtowników most z uciągleniem
Schemat statyczny kształtowników płatwie wieloprzęsłowe z zakładami
Schemat statyczny wieloprzęsłowy z uciągleniem

Schrag Group
Innovators in
steel buildings

od 125 lat
460 specjalistów
130 tyś. ton rocznie

Schrag Polska

Lider W Produkcji Kształtowników Zimnogiętych

Zostań Naszym Partnerem